História predpisu 219/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.05.1992 - 31.12.1993