História predpisu 238/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.06.1992 -