História predpisu 241/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1992 - 31.08.1992
3.01.09.1992 -