História predpisu 245/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.05.1992 - 30.06.2002