História predpisu 251/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.06.1992 - 31.12.1992
3.01.01.1993 -