História predpisu 253/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.06.1992 -