História predpisu 275/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.05.1992 -