História predpisu 28/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.1992 - 31.12.1996