História predpisu 287/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1992 - 30.06.2001