História predpisu 288/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1992 - 28.02.1994