História predpisu 290/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.1992 -