História predpisu 291/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.1992 - 31.03.2002