História predpisu 296/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.1992 -