História predpisu 306/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.1992 -