História predpisu 309/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.1992 - 31.12.1996