História predpisu 336/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.07.1992 -