História predpisu 349/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1992 -