História predpisu 360/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.07.1992 -