História predpisu 361/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.07.1992 -