História predpisu 366/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.1992 - 05.01.1996