História predpisu 379/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.07.1992 -