História predpisu 382/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1992 - 31.08.1996