História predpisu 386/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1992 -