História predpisu 387/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.08.1992 - 31.12.1992