História predpisu 390/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.08.1992 - 30.04.2001