História predpisu 393/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.08.1992 - 14.05.1997