História predpisu 396/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.08.1992 -