História predpisu 398/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1992 - 26.05.1993