História predpisu 401/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.07.1992 -