História predpisu 403/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.08.1992 -