História predpisu 410/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.09.1992 -