História predpisu 411/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1992 - 31.12.1992