História predpisu 425/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.1992 -