História predpisu 427/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.08.1992 -