História predpisu 436/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.09.1992 -