História predpisu 439/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.09.1992 -