História predpisu 450/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.09.1992 -