História predpisu 458/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.10.1992 -