História predpisu 46/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.01.1992 -