História predpisu 463/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1992 - 14.06.1993