História predpisu 466/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1992 -