História predpisu 468/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1992 - 29.09.2000