História predpisu 473/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1992 -