História predpisu 474/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.1992 -