História predpisu 481/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.10.1992 -