História predpisu 487/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1992 - 23.07.1996