História predpisu 495/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1992 - 31.07.1994