História predpisu 498/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1992 -