História predpisu 502/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1992 -