História predpisu 507/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1992 - 31.01.2001